20150204_HelloAnimals

Sabbatical of gewoon kiezen voor eigen leven

De van Dikke Van Dale vertaald sabbatical naar sabbatsjaar. Sabbatsjaar kent twee betekenissen: Zevende of rustjaar bij de oude Israëlieten, het jaar dat de landerijen braak moeten liggen en geen schulden werden geïnd. Een jaar verlof voor onderzoek, studiereizen en dergelijke voor wetenschappelijk en onderwijzend personeel na zeven ambtsjaren, met behoud van salaris De invulling[…]